Awit Chapter – 129 – Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

« 1 .. 11 .. 21 .. 31 .. 41 .. 51 .. 61 .. 71 .. 81 .. 91 .. 101 .. 111 .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. 150 »

1 Madalas na ako’y dinalamhati nila mula sa aking kabataan, sabihin ngayon ng Israel,

2 Madalas na ako’y dinalamhati nila mula sa aking kabataan: gayon ma’y hindi sila nanganaig laban sa akin.

3 Ang mga mangaararo ay nagsiararo sa aking likod; kanilang pinahaba ang kanilang bungkal.

4 Ang Panginoon ay matuwid: kaniyang pinutol ang mga panali ng masama.

5 Mapahiya sila at magsitalikod, silang lahat na nangagtatanim ng loob sa Sion.

6 Sila’y maging parang damo sa mga bubungan, na natutuyo bago lumaki:

7 Na hindi pinupuno ng manggagapas ang kaniyang kamay niyaon, ni siyang nagtatali man ng mga bigkis, ang kaniyang sinapupunan.

8 Hindi man sinasabi ng nagsisipagdaan, ang pagpapala ng Panginoon, ay sumainyo nawa; binabasbasan namin kayo sa pangalan ng Panginoon.

Free Email Updates !
Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.