Awit Chapter – 123 – Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

« 1 .. 11 .. 21 .. 31 .. 41 .. 51 .. 61 .. 71 .. 81 .. 91 .. 101 .. 111 .. 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. 150 »

1 Sa iyo’y aking itinitingin ang mga mata ko, Oh sa iyo na nauupo sa mga langit.

2 Narito, kung paanong tumitingin ang mga mata ng mga alipin sa kamay ng kanilang panginoon, kung paano ang mga mata ng alilang babae sa kamay ng kaniyang panginoong babae; gayon tumitingin ang mga mata namin sa Panginoon naming Dios, hanggang sa siya’y maawa sa amin.

3 Maawa ka sa amin, Oh Panginoon, maawa ka sa amin: sapagka’t kami ay lubhang lipos ng kadustaan.

4 Ang aming kaluluwa’y lubhang lipos ng duwahagi ng mga tiwasay. At ng paghamak ng palalo.

Related Articles

Free Email Updates !
Free Email Updates !
Join the visitors who are receiving our newsletter and receive the Daily Mass Readings, Prayers and other updates directly in your inbox.
We respect your privacy and take protecting it seriously.