back to top
HomeTagalogJob Chapter - 30 - Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapter – 30 – Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Nguni’t ngayo’y silang bata kay sa akin ay nagsisitawa sa akin, na ang mga magulang ay di ko ibig na malagay na kasama ng mga aso ng aking kawan.

2 Oo, ang kalakasan ng kanilang kamay, sa ano ko mapapakinabangan? Mga taong ang kalusugan ng gulang ay lumipas na.

3 Sila’y lata sa pangangailangan at sa kagutom; kanilang nginangata ang tuyong lupa, sa kadiliman ng kasalatan at kapahamakan.

4 Sila’y nagsisibunot ng mga malvas sa tabi ng mabababang punong kahoy; at ang mga ugat ng enebro ay siyang kanilang pinakapagkain.

5 Sila’y pinalayas mula sa gitna ng mga tao; sila’y sumisigaw sa likuran nila, na gaya ng sa likuran ng isang magnanakaw.

6 Upang sila’y magsitahan sa nakatatakot na mga libis, sa mga puwang ng lupa, at ng mga bato.

7 Sa gitna ng mabababang punong kahoy ay nagsisiangal; sa ilalim ng mga tinikan ay nangapipisan.

8 Mga anak ng mga mangmang, oo, mga anak ng mga walang puring tao; sila’y mga itinapon mula sa lupain.

9 At ngayon ay naging kantahin nila ako, Oo, ako’y kasabihan sa kanila.

10 Kanilang kinayayamutan ako, nilalayuan nila ako, at hindi sila nagpipigil ng paglura sa aking mukha.

11 Sapagka’t kinalag niya ang kaniyang panali, at pinighati ako, at kanilang inalis ang paningkaw sa harap ko.

12 Sa aking kanan ay tumatayo ang tanga; itinutulak nila ang aking mga paa, at kanilang pinapatag laban sa akin ang kanilang mga paraan ng paghamak.

13 Kanilang sinisira ang aking landas, kanilang isinusulong ang aking kapahamakan, mga taong walang tumulong.

14 Tila dumarating sila sa isang maluwang na pasukan: sa gitna ng kasiraan ay nagsisigulong sila.

15 Mga kakilabutan ay dumadagan sa akin, kanilang tinatangay ang aking karangalan na gaya ng hangin; at ang aking kaginhawahan ay napaparam na parang alapaap.

16 At ngayo’y nanglulupaypay ang aking kaluluwa sa loob ko; mga kaarawan ng pagkapighati ay humawak sa akin.

17 Sa gabi ay nagaantakan ang aking mga buto, at ang mga antak na nagpapahirap sa akin ay hindi nagpapahinga.

18 Sa matinding karahasan ng aking sakit ay nagiging katuwa ang aking suot: tumatali sa akin sa palibot na gaya ng leeg ng aking baro.

19 Inihahagis niya ako sa banlik, at ako’y naging parang alabok at mga abo.

20 Ako’y dumadaing sa iyo, at hindi mo ako sinasagot: ako’y tumatayo, at minamasdan mo ako.

21 Ikaw ay naging mabagsik sa akin: sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong kamay ay hinahabol mo ako.

22 Itinataas mo ako sa hangin, pinasasakay mo ako roon; at tinutunaw mo ako sa bagyo.

23 Sapagka’t talastas ko na iyong dadalhin ako sa kamatayan, at sa bahay na takda sa lahat na may buhay.

24 Gayon man ang isa ay di ba naguunat ng kamay sa kaniyang pagkahulog? O sa kaniyang kasakunaan kung kaya sisigaw ng tulong?

25 Hindi ko ba iniyakan yaong nasa kabagabagan? Hindi ba ang aking kaluluwa ay nakikidamay sa mapagkailangan?

26 Pagka ako’y humahanap ng mabuti, ang kasamaan nga ang dumarating: at pagka ako’y naghihintay ng liwanag ay kadiliman ang dumarating.

27 Ang aking puso’y nababagabag at walang pahinga; mga araw ng kapighatian ay dumating sa akin.

28 Ako’y yumayaong tumatangis na walang araw; ako’y tumatayo sa kapulungan at humihinging tulong.

29 Ako’y kapatid ng mga chakal, at mga kasama ng mga avestruz.

30 Ang aking balat ay maitim, at natutuklap, at ang aking mga buto ay nagpapaltos.

31 Kaya’t ang aking alpa ay naging panangis, at ang aking flauta ay naging tinig ng umiiyak.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks