back to top
HomeTagalogJob Chapter - 37 - Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapter – 37 – Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Oo, dahil din dito’y nanginginig ang aking puso, at napapabago sa kaniyang kinaroroonang dako.

2 Dinggin ninyo oh dinggin ang hiyaw ng kaniyang tinig, at ang sigaw na lumalabas sa kaniyang bibig.

3 Kaniyang ipinadadala sa silong ng buong langit, at ang kidlat niya’y sa mga wakas ng lupa.

4 Sumunod nito’y isang hugong na dumadagundong; siya’y kumukulog ng hugong ng kaniyang karilagan: at hindi tumitigil doon kung naririnig ang kaniyang tinig.

5 Ang Dios ay kumukulog na kagilagilalas ng kaniyang tinig; dakilang mga bagay ang ginawa niya, na hindi natin matalastas.

6 Sapagka’t sinabi niya sa nieve, Lumagpak ka sa lupa; gayon din sa ambon, at sa bugso ng kaniyang malakas na ulan,

7 Tinatatakan niya ang kamay ng bawa’t tao: upang maalaman ng lahat ng mga tao na kaniyang nilalang.

8 Kung gayo’y nagsisipasok ang mga hayop sa mga lungga, at namamalagi sa kanilang mga tahanan.

9 Mula sa timog nanggagaling ang bagyo: at ang ginaw ay mula sa hilagaan.

10 Sa pamamagitan ng hinga ng Dios ay nayayari ang hielo: at ang kaluwangan ng tubig ay naiipit.

11 Oo, kaniyang nilalagyan ang masinsing ulap ng halomigmig; kaniyang pinangangalat ang alapaap ng kaniyang kidlat:

12 At pumipihit sa palibot sa pamamagitan ng kaniyang patnubay, upang kanilang gawin ang anomang iutos niya sa kanila, sa ibabaw ng balat ng sanglibutang natatahanan:

13 Maging sa saway, o maging sa kaniyang lupain, o maging sa kaawaan ay pinalilitaw niya.

14 Dinggin mo ito, Oh Job: Tumigil ka, at bulayin ang kagilagilalas na mga gawa ng Dios.

15 Nalalaman mo ba kung paanong pinararatangan sila ng Dios, at pinasisilang ang kidlat ng kaniyang alapaap?

16 Nalalaman mo ba ang mga pagtitimbang ng mga alapaap, ang kagilagilalas na mga gawa niya na sakdal sa kaalaman?

17 Paanong umiinit ang inyong mga suot, pagka tumatahimik ang lupa sa pamamagitan ng hanging timugan?

18 Mailalatag mo ba na kasama niya ang langit, na matibay na gaya ng isang salaming binubo?

19 Ituro mo sa amin kung anong aming sasabihin sa kaniya; sapagka’t hindi namin maayos ang aming pananalita dahil sa kadiliman.

20 Sasaysayin ba sa kaniya na ako’y magsasalita? O iisipin ba ng isang tao na siya’y sasakmalin.

21 At ngayo’y hindi nakikita ng mga tao ang makinang na liwanag na nasa mga langit: nguni’t ang hangin ay dumadaan, at pinapalis ang mga yaon.

22 Karilagang ginto ay nagmumula sa hilagaan; may taglay ang Dios na kakilakilabot na karilagan.

23 Tungkol sa Makapangyarihan sa lahat, hindi natin mauunawa; siya’y marilag sa kapangyarihan; at sa kahatulan at saganang kaganapan siya’y hindi pipighati.

24 Kinatatakutan nga siya ng mga tao: hindi niya binibigyang pitagan ang sinomang pantas sa puso.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks