back to top
HomeTagalogJob Chapter - 34 - Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapter – 34 – Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Bukod dito’y sumagot si Eliu, at nagsabi,

2 Dinggin ninyo ang aking mga salita, kayong mga pantas; at pakinggan ninyo ako, ninyong may kaalaman.

3 Sapagka’t ang pakinig ay tumitikim ng mga salita, gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain.

4 Ating piliin sa ganang atin ang matuwid: ating alamin sa gitna natin kung ano ang mabuti.

5 Sapagka’t sinabi ni Job, Ako’y matuwid, at inalis ng Dios ang aking katuwiran:

6 Gayon ma’y akong may matuwid ay nabilang akong sinungaling; at ang aking sugat ay walang kagamutan, bagaman ako’y walang pagsalangsang.

7 Sinong tao ang gaya ni Job, na umiinom ng pagkaduwahagi na tila tubig,

8 Na yumayaon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, at lumalakad na kasama ng mga masamang tao?

9 Sapagka’t kaniyang sinabi, Walang napapakinabang ang tao na siya’y makapagpalugod sa Dios.

10 Kaya’t dinggin ninyo ako, ninyong mga lalaking may unawa: malayo nawa sa Dios na siya’y gumawa ng masama; at sa Makapangyarihan sa lahat, na siya’y magkamit ng kasamaan.

11 Sapagka’t ang gawa ng tao ay tutuusin niya sa kaniya, at ipatatagpo sa bawa’t tao ang ayon sa kaniyang mga lakad.

12 Oo, sa katotohanan, ang Dios ay hindi gagawa ng kasamaan, ni ang Makapangyarihan sa lahat ay sisira ng kahatulan.

13 Sinong nagbigay sa kaniya ng bilin sa lupa? O sinong nagayos ng buong sanglibutan?

14 Kung kaniyang ilagak ang kaniyang puso sa tao, kung kaniyang pisanin sa kaniyang sarili ang kaniyang espiritu at ang kaniyang hininga;

15 Tanang laman ay mamamatay na magkakasama, at ang tao ay mababalik uli sa alabok.

16 Kung ngayon ay mayroon kang unawa ay dinggin mo ito: Dinggin mo ang tinig ng aking mga salita.

17 Mamamahala ba ang nagtatanim sa katuwiran? At iyo bang parurusahan siyang ganap at may kaya?

18 Siya na nagsabi sa isang hari: ikaw ay hamak? O sa mga mahal na tao: Kayo’y masasama?

19 Na hindi gumagalang sa mga pagkatao ng mga pangulo, ni nagpakundangan man sa mayaman ng higit kay sa mahirap; sapagka’t silang lahat ay gawa ng kaniyang mga kamay.

20 Sa isang sangdali ay nangamamatay sila, kahit sa hating gabi; ang bayan ay inuuga at nawawala, at inaalis ang may kaya ng wala man lamang kamay.

21 Sapagka’t ang kaniyang mga mata ay nangasa lakad ng tao, at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon.

22 Walang kadiliman, ni makapal man pangungulimlim, na mapagtataguan ng mga manggagawa ng kasamaan.

23 Sapagka’t hindi na niya pakukundanganan ang tao, upang siya’y humarap sa Dios sa kahatulan.

24 Kaniyang niluluray ang mga makapangyarihang tao ng mga paraang di masayod, at naglalagay ng mga iba na kahalili nila.

25 Kaya’t siya’y kumukuhang kaalaman sa kanilang mga gawa; at kaniyang binabaligtad sila sa gabi, na anopa’t sila’y nangalilipol.

26 Kaniyang hinahampas sila na parang masasamang tao sa hayag na paningin ng mga iba,

27 Sapagka’t sila’y nagsilihis ng pagsunod sa kaniya, at hindi binulay ang anoman sa kaniyang mga lakad:

28 Na anopa’t kaniyang pinadating ang daing ng dukha sa kaniya, at dininig niya ang daing ng napipighati.

29 Pagka siya’y nagbibigay ng katahimikan, sino ngang makahahatol? At pagka kaniyang ikinukubli ang kaniyang mukha, sinong makakakita sa kaniya? Maging gawin sa isang bansa, o sa isang tao:

30 Upang ang taong di banal ay huwag maghari, upang huwag maging silo sa bayan.

31 Sapagka’t may nagsabi ba sa Dios: Aking tinitiis ang parusa, hindi na ako magkakasala pa:

32 Yaong hindi ko nakikita ay ituro mo sa akin: kung ako’y nakagawa ng kasamaan hindi ko na ito gagawin pa?

33 Mangyayari pa ba ang kaniyang kagantihan na gaya ng iyong ibig na iyong tinatanggihan? Sapagka’t ikaw ang marapat pumili at hindi ako: kaya’t salitain mo kung ano ang iyong nalalaman.

34 Mga taong may unawa ay magsasabi sa akin, Oo, bawa’t pantas na taong nakakarinig sa akin:

35 Si Job ay nagsasalita ng walang kaalaman. At ang kaniyang mga salita ay walang karunungan.

36 Si Job nawa’y subukin hanggang sa wakas, dahil sa ang kaniyang sagot ay gaya ng mga masamang tao.

37 Sapagka’t siya’y nagdadagdag ng panghihimagsik sa kaniyang kasalanan, kaniyang pinagagalaw ang kaniyang mga kamay sa gitna natin, at pinararami ang kaniyang mga salita laban sa Dios.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks