back to top
HomeTagalogAwit Chapter - 25 - Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapter – 25 – Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Sa iyo, Oh Panginoon, iginagawad ko ang aking kaluluwa.

2 Oh Dios ko sa iyo’y tumiwala ako, huwag nawa akong mapahiya; huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway.

3 Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya; sila’y mangapapahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan,

4 Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, Oh Panginoon; ituro mo sa akin ang iyong mga landas.

5 Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan, at ituro mo sa akin; sapagka’t ikaw ay Dios ng aking kaligtasan; sa iyo’y naghihintay ako buong araw.

6 Iyong alalahanin, Oh Panginoon, ang iyong malumanay na mga kaawaan, at ang iyong mga kagandahang-loob; sapagka’t magpakailan man mula ng una.

7 Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsalangsang: ayon sa iyong kagandahang-loob ay alalahanin mo ako, dahil sa iyong kabutihan, Oh Panginoon.

8 Mabuti at matuwid ang Panginoon: kaya’t tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan.

9 Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan: at ituturo niya sa maamo ang daan niya.

10 Lahat na landas ng Panginoon ay kagandahang-loob at katotohanan sa mga gayon na nangagiingat ng kaniyang tipan at kaniyang mga patotoo.

11 Dahil sa iyong pangalan, Oh Panginoon, iyong ipatawad ang aking kasamaan, sapagka’t malaki.

12 Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan na kaniyang pipiliin.

13 Ang kaniyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawahan; at mamanahin ng kaniyang binhi ang lupain.

14 Ang pakikipagibigan ng Panginoon ay nasa nangatatakot sa kaniya; at ipakikilala niya sa kanila ang kaniyang tipan.

15 Ang aking mga mata ay palaging na sa Panginoon; sapagka’t huhugutin niya ang aking mga paa sa silo.

16 Panumbalikan mo ako, at maawa ka sa akin; sapagka’t ako’y nag-iisa at nagdadalamhati.

17 Ang kabagabagan ng aking puso ay lumaki: Oh hanguin mo ako sa aking kapanglawan.

18 Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdam; at ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan.

19 Masdan mo ang aking mga kaaway, sapagka’t sila’y marami; at pinagtataniman nila ako ng mabagsik na pagkagalit.

20 Oh ingatan mo ang aking kaluluwa, at iyong iligtas ako: huwag nawa akong mapahiya, sapagka’t nanganganlong ako sa iyo.

21 Magingat sa akin ang pagtatapat at katuwiran, sapagka’t hinihintay kita.

22 Tubusin mo ang Israel, Oh Dios, mula sa lahat na kaniyang kabagabagan.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks