back to top
HomeTagalogAwit Chapter - 66 - Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapter – 66 – Ang Dating Biblia (1905)

Awit Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Magkaingay kayong may kagalakan sa Dios, buong lupa.

2 Awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kaniyang pangalan: paluwalhatiin ninyo ang pagpuri sa kaniya.

3 Inyong sabihin sa Dios, napaka kakilakilabot ng iyong mga gawa! Sa kadakilaan ng iyong kapangyarihan ay magsisuko ang iyong mga kaaway sa iyo.

4 Buong lupa ay sasamba sa iyo, at aawit sa iyo; sila’y magsisiawit sa iyong pangalan. (Selah)

5 Kayo ay magsiparito, at tingnan ninyo ang mga gawa ng Dios; siya’y kakilakilabot sa kaniyang gawain sa mga anak ng mga tao.

6 Kaniyang pinagiging tuyong lupa ang dagat: sila’y nagsidaan ng paa sa ilog: doo’y nangagalak kami sa kaniya.

7 Siya’y nagpupuno ng kaniyang kapangyarihan magpakailan man: papansinin ng kaniyang mga mata ang mga bansa: huwag mangagpakabunyi ang mga manghihimagsik. (Selah)

8 Oh purihin ninyo ang ating Dios, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kaniyang kapurihan:

9 Na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay, at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa.

10 Sapagka’t ikaw, Oh Dios, tinikman mo kami: Iyong sinubok kami na para ng pagsubok sa pilak.

11 Iyong isinuot kami sa silo; ikaw ay naglagay ng mainam na pasan sa aming mga balakang.

12 Iyong pinasakay ang mga tao sa aming mga ulo; kami ay nangagdaan sa apoy at sa tubig; nguni’t dinala mo kami sa saganang dako.

13 Ako’y papasok sa iyong bahay na may mga handog na susunugin, aking babayaran sa iyo ang mga panata ko,

14 Na sinambit ng aking mga labi, at sinalita ng aking bibig, nang ako’y nasa kadalamhatian.

15 Ako’y maghahandog sa iyo ng mga matabang handog na susunugin, na may haing mga tupa; ako’y maghahandog ng mga toro na kasama ng mga kambing. (Selah)

16 Kayo’y magsiparito at dinggin ninyo, ninyong lahat na nangatatakot sa Dios, at ipahahayag ko kung ano ang kaniyang ginawa sa aking kaluluwa.

17 Ako’y dumaing sa kaniya ng aking bibig, at siya’y ibinunyi ng aking dila.

18 Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon:

19 Nguni’t katotohanang dininig ako ng Dios; kaniyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin.

20 Purihin ang Dios, na hindi iniwaksi ang aking dalangin, ni ang kaniyang kagandahang-loob sa akin.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks