back to top
HomeTagalogJob Chapter - 6 - Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapter – 6 – Ang Dating Biblia (1905)

Job Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Nang magkagayo’y sumagot si Job at nagsabi,

2 Oh timbangin nawa ang aking pagkainip, at ang aking mga kasakunaan ay malagay sa mga timbangan na magkakasama.

3 Sapagka’t ngayo’y magiging lalong mabigat kay sa buhangin sa mga dagat: kaya’t ang aking pananalita ay napabigla.

4 Sapagka’t ang mga palaso ng Makapangyarihan sa lahat ay nasasaksak sa akin, ang lason niyaon ay hinitit ng aking diwa; ang mga pangkilabot ng Dios ay nangahahanay laban sa akin.

5 Umuungal ba ang mailap na asno pag may damo? O umuungal ba ang baka sa kaniyang pagkain?

6 Makakain ba ng walang asin ang matabang? O mayroon bang lasa ang puti ng isang itlog?

7 Tinatanggihang hipuin ng aking kaluluwa; mga karumaldumal na pagkain sa akin.

8 Oh mangyari nawa ang aking kahilingan; at ipagkaloob nawa sa akin ng Dios ang bagay na aking minimithi!

9 Sa makatuwid baga’y kalugdan nawa ng Dios na pisain ako; na bitawan ang kaniyang kamay, at ihiwalay ako!

10 Kung magkagayo’y magtataglay pa ako ng kaaliwan; Oo, ako’y makapagbabata sa mga walang awang sakit; sapagka’t hindi ko itinakuwil ang mga salita ng Banal.

11 Ano ang aking lakas, na ako’y maghihintay? At ano ang aking wakas na ako’y magtitiis?

12 Ang akin bang tibay ay tibay ng mga bato? O ang akin bang laman ay tanso?

13 Di ba ako’y walang sukat na kaya, at ang karunungan ay lumayo sa akin?

14 Siyang nanglulupaypay ay dapat pagpakitaang loob ng kaniyang kaibigan; kahit siya na walang takot sa Makapangyarihan sa lahat.

15 Ang aking mga kapatid ay nagsipagdaya na parang batis, na parang daan ng mga batis na nababago;

16 Na malabo dahil sa hielo, at siyang kinatunawan ng nieve:

17 Paginit ay nawawala: pagka mainit, ay nangatutunaw sa kanilang dako.

18 Ang mga pulutong na naglalakbay sa pagsunod sa mga yaon ay nangaliligaw; nagsisilihis sa ilang at nawawala.

19 Minasdan ng mga pulutong na mula sa Tema, hinintay ang mga yaon ng mga pulutong na mula sa Seba.

20 Sila’y nangapahiya, sapagka’t sila’y nagsiasa; sila’y nagsiparoon at nangatulig.

21 Sapagka’t ngayon, kayo’y nauwi sa wala; kayo’y nangakakakita ng kakilabutan, at nangatatakot.

22 Sinabi ko baga: Bigyan mo ako? O, Maghandog ka ng isang kaloob sa akin ng iyong pag-aari?

23 O, Iligtas mo ako sa kamay ng kaaway? O, tubusin mo ako sa kamay ng mga namimighati?

24 Turuan mo ako, at ako’y mamamayapa; at ipaunawa mo sa akin kung ano ang aking pinagkasalahan.

25 Pagkatindi nga ng mga salita ng katuwiran! Nguni’t anong sinasaway ng iyong pakikipagtalo?

26 Iniisip ba ninyong sumaway ng mga salita? Dangang ang mga salita ng walang inaasahan ay parang hangin.

27 Oo, kayo’y magsasapalaran sa ulila, at ginawa ninyong kalakal ang inyong kaibigan.

28 Ngayon nga’y kalugdan mong lingapin ako; sapagka’t tunay na hindi ako magbubulaan sa iyong harap.

29 Kayo’y magsibalik isinasamo ko sa inyo, huwag magkaroon ng kalikuan; Oo, kayo’y magsibalik uli, ang aking usap ay matuwid.

30 May di ganap ba sa aking dila? Hindi ba makapapansin ang aking pagwawari ng mga suwail na bagay?

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks