back to top
HomeTagalogKawikaan Chapter - 15 - Ang Dating Biblia (1905)

Kawikaan Chapter – 15 – Ang Dating Biblia (1905)

Kawikaan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni’t ang mabigat na salita ay humihila ng galit.

2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni’t ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan.

3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa’t dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti.

4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni’t ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa.

5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni’t siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan.

6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni’t sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan.

7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni’t ang puso ng mangmang ay hindi gayon.

8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran.

10 May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay.

11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao!

12 Ayaw ang manglilibak na siya’y sawayin. Siya’y hindi paroroon sa pantas.

13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni’t sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa.

14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni’t ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan.

15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni’t siyang may masayang puso ay may laging kapistahan.

16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan.

17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman.

18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni’t siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan.

19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni’t ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan.

20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni’t hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina.

21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni’t pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad.

22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni’t sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag.

23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti!

24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba.

25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni’t kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao.

26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang mga maligayang salita ay dalisay.

27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni’t siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay.

28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni’t ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay.

29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni’t kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid.

30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto.

31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas.

32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni’t siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan.

33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks