back to top
HomeTagalogKawikaan Chapter - 28 - Ang Dating Biblia (1905)

Kawikaan Chapter – 28 – Ang Dating Biblia (1905)

Kawikaan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Ang masama ay tumatakas ng walang taong humahabol: nguni’t ang matuwid ay matapang na parang leon.

2 Dahil sa pagsalangsang ng lupain ay marami ang kaniyang mga pangulo: nguni’t sa naguunawa at matalino ay malalaon ang kalagayan niya.

3 Ang mapagkailangan na pumipighati sa dukha ay parang bugso ng ulan na hindi nagiiwan ng pagkain.

4 Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama: nguni’t ang nangagiingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila.

5 Ang masasamang tao ay hindi nangakakaunawa ng kahatulan: nguni’t silang nagsisihanap sa Panginoon ay nangakakaunawa sa lahat ng mga bagay.

6 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang pagtatapat, kay sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya’y mayaman.

7 Sinomang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni’t siyang kasama ng mga matakaw ay nagbibigay kahihiyan sa kaniyang ama.

8 Ang nagpapalago ng kaniyang yaman sa tubo at pakinabang, ay pumipisan sa ganang may awa sa dukha.

9 Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal.

10 Sinomang nagliligaw sa matuwid sa masamang daan, siya’y mahuhulog sa kaniyang sariling lungaw: nguni’t ang sakdal ay magmamana ng mabuti.

11 Ang mayaman ay pantas sa ganang kaniyang sarili; nguni’t ang dukha na naguunawa ay sumisiyasat.

12 Pagka ang matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kaluwalhatian: nguni’t pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagtago ang mga tao.

13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni’t ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.

14 Masaya ang tao na natatakot na lagi: nguni’t siyang nagmamatigas ng kaniyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan.

15 Kung paano ang umuungal na leon at ang gutom na oso, gayon ang masamang pinuno sa maralitang bayan.

16 Ang pangulo na kulang sa paguunawa ay lubhang mamimighati rin: nguni’t siyang nagtatanim sa kasakiman ay dadami ang kaniyang mga kaarawan.

17 Ang tao na nagpapasan ng dugo ng sinomang tao, tatakas sa lungaw; huwag siyang pigilin ng sinoman.

18 Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas: nguni’t siyang masama sa kaniyang mga lakad ay mabubuwal na bigla.

19 Siyang bumubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay: nguni’t siyang sumusunod sa mga walang kabuluhang tao ay madudukhang mainam.

20 Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala: nguni’t siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan.

21 Magkaroon ng pagtatangi sa mga pagkatao ay hindi mabuti: ni hindi man sasalangsang ang tao dahil sa isang putol na tinapay.

22 Siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman, at hindi nakakaalam, na kasalatan ay darating sa kaniya.

23 Siyang sumasaway sa isang tao ay makakasumpong sa ibang araw ng higit na lingap kay sa doon sa kunwa’y pumupuri ng dila.

24 Ang nagnanakaw sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, at nagsasabi, hindi ito pagsalangsang; Yao’y kasama rin ng maninira.

25 Siyang may sakim na diwa ay humihila ng kaalitan: nguni’t siyang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay tataba.

26 Siyang tumitiwala sa kaniyang sariling puso ay mangmang: nguni’t ang lumakad na may kapantasan, ay maliligtas.

27 Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi masasalat: nguni’t siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata ay magkakaroon ng maraming sumpa.

28 Pagka ang masama ay bumabangon, nagsisipagkubli ang mga tao; nguni’t pagka sila’y nangamamatay, dumadami ang matuwid.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks