back to top
HomeTagalogFirst Paralipomeno Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905)

First Paralipomeno Chapter – 3 – Ang Dating Biblia (1905)

First Paralipomeno Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Ang mga ito nga ang mga anak ni David, na mga ipinanganak sa kaniya sa Hebron: ang panganay ay si Amnon, ni Achinoam na Jezreelita; ang ikalawa’y si Daniel, ni Abigail na Carmelita;

2 Ang ikatlo’y si Absalom, na anak ni Maacha na anak na babae ni Talmai na hari sa Gesur; ang ikaapat ay si Adonias na anak ni Aggith;

3 Ang ikalima’y si Sephatias, ni Abithal; ang ikaanim ay si Itream, ni Egla na asawa niya.

4 Anim ang ipinanganak sa kaniya sa Hebron; at doo’y naghari siyang pitong taon at anim na buwan: At sa Jerusalem ay naghari siyang tatlong pu’t tatlong taon.

5 At ito ang mga ipinanganak sa kaniya sa Jerusalem: si Simma, at si Sobab, at si Nathan, at si Solomon, apat, ni Beth-sua na anak na babae ni Ammiel:

6 At si Ibaar, at si Elisama, at si Eliphelet;

7 At si Noga, at si Nepheg, at si Japhia;

8 At si Elisama, at si Eliada, at si Eliphelet, siyam;

9 Lahat ng ito’y mga anak ni David, bukod pa ang mga anak ng mga babae; at si Thamar ay kanilang kapatid na babae.

10 At ang anak ni Solomon ay si Roboam, si Abia na kaniyang anak, si Asa na kaniyang anak, si Josaphat na kaniyang anak;

11 Si Joram na kaniyang anak, si Ochozias na kaniyang anak, si Joas na kaniyang anak;

12 Si Amasias na kaniyang anak, si Azarias na kaniyang anak, si Jotham na kaniyang anak;

13 Si Achaz na kaniyang anak, si Ezechias na kaniyang anak, si Manases na kaniyang anak;

14 Si Amon na kaniyang anak, si Josias na kaniyang anak.

15 At ang mga anak ni Josias: ang panganay ay si Johanan, ang ikalawa’y si Joacim, ang ikatlo’y si Sedecias, ang ikaapat ay si Sallum.

16 At ang mga anak ni Joacim: si Jechonias na kaniyang anak, si Sedecias na kaniyang anak.

17 At ang mga anak ni Jechonias, na bihag: si Salathiel na kaniyang anak,

18 At si Mechiram, at si Pedaia at si Seneaser, si Jecamia, si Hosama, at si Nedabia.

19 At ang mga anak, ni Pedaia: si Zorobabel, at si Simi. At ang mga anak ni Zorobabel; si Mesullam, at si Hananias; at si Selomith, na kanilang kapatid na babae:

20 At si Hasuba, at si Ohel, at si Berechias, at si Hasadia, at si Jusabhesed, lima.

21 At ang mga anak ni Hananias: si Pelatias, at si Jesaias; ang mga anak ni Rephaias, ang mga anak ni Arnan, ang mga anak ni Obdias, ang mga anak ni Sechanias.

22 At ang mga anak ni Sechanias: si Semaias; at ang mga anak ni Semaias: si Hattus, at si Igheal, at si Barias, at si Nearias, at si Saphat, anim.

23 At ang mga anak ni Nearias: si Elioenai, at si Ezechias, at si Azricam, tatlo.

24 At ang mga anak ni Elioenai: si Odavias, at si Eliasib, at si Pelaias, at si Accub, at si Johanan at si Delaias, at si Anani, pito.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks