back to top
HomeTagalogSecond Tesalonica Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905)

Second Tesalonica Chapter – 3 – Ang Dating Biblia (1905)

Second Tesalonica Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB)

1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo;

2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka’t hindi lahat ay mayroong pananampalataya.

3 Nguni’t tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo’y magiingat sa masama.

4 At may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo, na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iniuutos.

5 At patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pagibig ng Dios, at sa pagtitiis ni Cristo.

6 Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo’y magsihiwalay sa bawa’t kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin.

7 Sapagka’t kayo rin ang nangakakaalam kung paano kami ay inyong dapat tularan: sapagka’t kami ay hindi nangagugali ng walang kaayusan sa inyo;

8 Ni nagsikain man kami ng walang bayad ng tinapay ng sinoman; kundi sa pagpapagal at sa pagdaramdam na gumagawa gabi’t araw, upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo:

9 Hindi dahil sa kami ay walang karapatan, kundi upang kami ay mangakapagbigay sa inyo ng isang uliran, upang kami ay inyong tularan.

10 Sapagka’t noon pa mang kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo, Kung ang sinoman ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain.

11 Sapagka’t aming nababalitaan ang ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba.

12 Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila’y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay.

13 Nguni’t kayo, mga kapatid, huwag kayong mangapagod sa paggawa ng mabuti.

14 At kung ang sinoma’y hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kaniya, nang siya’y mahiya.

15 At gayon ma’y huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid.

16 Ngayon ang Panginoon din ng kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyo nawang lahat.

17 Ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawa’t sulat: gayon sumusulat ako.

18 Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawang lahat.

Pradeep Augustine
Pradeep Augustinehttps://bible.catholicgallery.org/
Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. He is the founder of the Technical Blog www.GetCoolTricks.com, where he shares a lot of technical Contents. Stay connected with him on his social profiles.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!
Access Catholic Videos
Subscribe to our YouTube channel to access Mass Readings and Prayers as videos.
No Thanks